Học thử

Đăng ký học thử

Gửi yêu cầu và nhận ngay tài khoản học thử của chúng tôi.

Nếu băn khoăn về hệ thống học tập trước khi đăng ký, bạn có thể đăng ký để nhận tài khoản học thử hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi. Tham gia trải nghiệm như một học viên chính thức. Sử dụng học liệu, giáo trình, kiểm tra,…

Các ngành đào tạo

Học viện Công nghệ Bưu chinh viễn thông tuyển sinh các ngành học hệ đào tạo từ xa

Quản trị kinh doanh
Người học sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh sẽ nắm vững kiến thức chuyên sâu về ngành QTKD; Am hiểu cấu trúc và cơ chế vận hành
Công nghệ thông tin
Người học sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông PTIT hệ từ xa sẽ nắm vững những kiến thức
Kỹ thuật điện tử viễn thông
Các Kỹ sư điện tử Viễn thông đảm nhiệm công việc thuộc rất nhiều lĩnh vực khác nhau và nhiệm vụ của họ là làm cho các thiết bị, hệ
bcvt_banner-1_minimized

Đăng ký học thử miễn phí

Trải nghiệm hệ thống E-learning